Судебные переводы документов в Словакии. Перевод и заверение документов с русского языка на словацкий язык. Без посредников

Судебный переводчик – это лицо, зарегистрированное в реестре переводчиков Министерства юстиции Словацкой Республики и уполномоченное государством на осуществление переводческой деятельности надлежащим образом и в установленный срок.

Переводчик осуществляет свою деятельность, используя профессиональное лингвистическое обучение, технические средства и ресурсы. Судебный перевод включает подлинник или заверенную копию документа и его перевод на иностранный язык. Подлинник и переведенный текст скрепляются таким образом, чтобы исключить отделение друг от друга (прошнуровываются специальной трехцветной нитью). На обратной стороне перевода судебный переводчик удостоверяет его соответствие подлиннику и заверяет перевод личной гербовой печатью и подписью.

Качество судебного перевода документов играет очень важную роль при рассмотрении документов в государственных структурах. Известны случаи, когда причиной отказа в оформлении необходимых документов при предоставлении ВНЖ или ПМЖ, становились замечания к качеству перевода. Мы обладаем всеми необходимыми ресурсами для гарантии качества выполняемой нами работы. Результатом нашей работы являются корректные, юридически грамотные переводы, полностью отвечающие требованиям словацких государственных органов. Мы осуществляем перевод любых документов (в т.ч. справки о несудимости, доверенности, диплома, аттестата, свидетельства о государственной регистрации  акта гражданского состояния) с судебным заверением.

За дополнительную плату предоставляем услуги срочного перевода и услуги почтовой пересылки документов по месту жительства заказчика.

Стоимость услуг: по запросу, в зависимости от объема, сложности и срочности заказа.

Услуги словацкого судебного присяжного переводчика в Словакии и России. Курьерская пересылка. Перевод документов от 20 евро.

Контактная информация: info@translationtime.sk

Z

Hodnotenia stálych zákazníkov:

Z našej vzájomnej práce, môžem povedať, že v prekladateľskej agentúre Translation Time pracujú kvalitní prekladatelia, ktorí svoju prácu vykonávajú rýchlo, v dohovorenom čase a s veľkou kvalitou. Môžem zdôrazniť jasné pochopenie obchodnej a konvenčnej slovnej zásoby ako v ruskom, tak aj v anglickom a slovenskom jazyku. S istotou odporúčam prekladateľov agentúry svojim klientom.

Russian business consulting

Minulý rok sme začali pracovať na procesoch štandardizácie pre naše podniky Urban bistro a Ciao papa. Bolo vytvorených veľa technických dokumentov a pravidiel pre personál kuchyne. Požiadali sme agentúru Translation Time o pomoc s prekladom. S prácou sme boli veľmi spokojní. Veľmi rýchlo, kvalitne a za dobré peniaze. Teraz sú to naši pravidelní prekladatelia, sme radi, že sme ich spoznali a spolupráci.

Urban bistro a Ciao papa

Objednali sme si preklady dokumentácie pre audítorov, veľmi prísne termíny. Kontaktovali sme niekoľko prekladateľských agentúr, ale vybrali sme si Vašu prekladateľskú agentúru. Kvalita prekladu, krátke dodacie lehoty a prijateľné ceny nenechali žiadne pochybnosti o správnom výbere. Nepochybne budeme v budúcnosti pokračovať v spolupráci.

DUNAJSLOVTRANS

Spolupráca s prekladateľskou agentúrou Translation Time je veľká radosť, všetko je vždy k veci, jasné a včas. Ďakujeme za rýchlu a kvalitnú prácu. Opakovane sme požiadali o pomoc, vrátane prekladov medicínskych a technických dokumentov, výsledkami a splnenými termínmi sme spokojní na 100%. Odporúčame prekladateľov agentúry ako skúsených a veľmi zodpovedných.

CheerDuck

Žiadali sme o preklad zmlúv zo slovenčiny do ruštiny a nemčiny. Sme veľmi spokojní s krátkymi dodacími lehotami, vysokokvalitným prekladom, ktorý nevyžaduje ďalšie úpravy a primeranými cenami. V budúcnosti Vás budeme radi kontaktovať.

VO-PARTNER

Opakovane sme využívali prekladateľské služby agentury Translation Time. Niekedy bolo potrebné preložiť dokumenty, niekedy korešpondenciu so štátnymi orgánmi Talianska. Sme veľmi spokojní. Preklady boli vždy vykonané veľmi kvalitne, často pred termínom. Ceny zostali vždy demokratické. Jednoznačne odporúčam. S takým partnerom je ľahké robiť obchod.

Dranikov Business Review